Правила Інкотермс – які вибрати?

Відповідь на запитання: правила ІНКОТЕРМС – які вибрати? – залежить від учасників угоди. Вони повинні твердо визначитися, що покласти в основу контракту, – правила Інкотермс-2000 або правила Інкотермс-2010.

Що таке Інкотермс

Incoterms (Інкотермс) – абревіатура від анг. International Commerceterms (Міжнародні правила торгівлі). Вперше були прийняті Міжнародною торговою палатою (МТП) ще в 1936 році. Надалі в правила Інкотермс неодноразово вносилися поправки і доповнення. Остання редакція Інкотермс (Інкотермс-2010) діє з 1 січня 2011 року.

По суті, це звід загальноприйнятих термінів у сфері зовнішньої торгівлі та транспортної логістики, покликаний зробити міжнародні правила торгівлі єдиними, а значить, зрозумілими всім учасникам договорів поставок. Це допомагає попереджати конфліктні ситуації, а якщо вони виникають – приймати судові рішення за єдиними правилами, а отже, уникати необґрунтованих втрат часу і фінансових коштів через те, що торгове право однієї країни нерідко сильно відрізняється від такого ж права країни-контрагента.

Іншими словами, правила Інкотермс – це документ, який містить основні права і обов’язки контрагентів: відповідальність вантажовідправника, відповідальність перевізника і відповідальність вантажоодержувача в залежності від обраного режиму поставок, а також визначає правила перевезень(поставок), згідно з якими можна:

  • розподілити витрати на доставку вантажу між продавцем і покупцем, а також визначити момент переходу обов’язків по оплаті цих витрат;
  • визначити момент переходу ризику загибелі або пошкодження вантажу у факт, що здійснився;
  • визначити дату поставки вантажу (фактичного надання товару продавцем покупцеві або найнятому ним перевізнику).

Однак слід підкреслити, що правила Інкотермс не встановлюють момент переходу права власності на вантаж, а також наслідки для кожної зі сторін контракту за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань. Ці питання регулюються в досудовому або судовому порядку на основі норм міжнародного приватного права або положень Віденської конвенції.

Правила Інкотермс – які вибрати?

На даний момент правила Інкотермс дійсні у сфері міжнародної торгівлі в двох останніх редакціях – правила Інкотермс-2000 і правила Інкотермс-2010. Їх вибір не має принципового значення для виконання умов контракту, але тільки в одному випадку: при укладанні угоди необхідно зазначити ( і надалі керуватися при її виконанні), яка редакція правил і який режим поставки вибрані.

При укладанні угоди можна також використовувати типові договірні бланки, в яких вже прописано, якою редакцією правил будуть керуватися учасники угоди.

Вказівка ​​на вибір варіанта правил – правила Інкотермс-2000 або правила Інкортермс-2010 і на режим поставки принципово важлива для учасників угоди, оскільки допомагає при виконанні умов контракту уникати плутанини і запобігати розбіжностей та інших проблем.

Крім того, такі вказівки в договорі поставки суттєво полегшують рішення можливих суперечок і розбіжностей в Арбітражі МТП. Правда, лише в тому випадку, якщо учасники угоди прописали можливість такого звернення в Арбітраж в тексті контракту.

Правила Інкотермс без помилок

Не слід вважати, що правила Інкотермс мають всеохопне значення. Зокрема, не слід вважати, що правила Інкотермс більше регулюють правила перевезень, ніж умови договору купівлі-продажу. А по-друге, є помилкою уявлення про те, що правила Інкотермс охоплюють всі зобов’язання сторін угоди, включаючи відповідальність вантажовідправника, відповідальність перевізника і відповідальність вантажоодержувача.

Міжнародна торгова палата неодноразово підкреслювала, що правила Інкотермс регулюють тільки відносини продавця і покупця в рамках укладеного договору купівлі-продажу і тільки за певними аспектами.

Наші фахівці відмінно розбираються у всіх нюансах міжнародного торгового і цивільного права, досконально знають правила Інкотермс і завжди допоможуть уникнути можливих ризиків при здійсненні та виконанні угод з постачання з-за кордону будь-якого вантажу будь-яким видом транспорту.