Порядок переміщення, оподаткування та митного оформлення товарів, що переміщуються у експрес-відправленнях
12.08.2020
Новости

Митним Кодексом України встановлено такий порядок декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях:

  • декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у МЕВ, експрес-перевізником чи декларантом (одержувачем, відправником) або уповноваженою ним особою (ст. 236 Митного кодексу України);
  • товари, які не є об’єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденція, поштові листи та листівки, література для сліпих, друковані матеріали, міжнародні експрес-відправлення документарного характеру декларуються в усній формі на підставі товаросупровідних документів (ст. 236 Митного кодексу України). Декларування здійснюється оператором поштового зв’язку чи експрес-перевізником, присутності одержувача не вимагається, митний контроль та митне оформлення здійснюється за відсутності одержувача.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 374 Митного кодеку України, не є об’єктом оподаткування митними платежами товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у МПВ, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у МЕВ, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалента 150 євро. Однак, відповідно до Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII, з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року без сплати податку на додану вартість та мита можна ввозити на територію України міжнародні поштові та експрес-відправлення, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача-фізичної особи в одній депеші від одного відправника у МПВ або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у МЕВ. Більш докладний порядок оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у МПВ та МЕВ наведено у таблиці:

До 100 євро

Митні платежі не нараховуються

100-150 євро

+ 20 % ПДВ з сумарної вартості, яка перевищує 100 євро

150-10 тис євро

+ 20 % ПДВ та 10 % мита з сумарної вартості, яка перевищує 150 євро

Понад 10 тис євро

Декларування з оформленням митної декларації

Для декларування товарів (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у МЕВ і сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, але не перевищує еквівалента 10 000 євро, використовуються митна декларація М-16.

Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних експрес-відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів(ст. 368 Митного кодексу України):

Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів.

При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

Особа, яка декларує товари, вправі довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості.

У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості товарів митні органи визначають їх вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог Митного кодексу України.

Забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (ст. 235 Митного кодексу України):

  1. Товарів, заборонених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території.
  2. Товарів, відправлених з порушенням митних правил.
  3. Товарів, щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи, у разі застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  4. Товарів, які за результатами проведення заходів офіційного контролю не можуть бути випущені у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну.
  5. Товарів (одяг, взуття тощо), що були у використанні та перебувають у брудному стані, які за своїми ознаками можуть становити небезпеку для працівників поштового зв’язку, без документів про проведену фумігацію.
  6. Товарів, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД, які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кілограмів в упаковці виробника.

Забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв’язку.

Розпорядження товарами, на пересилання яких у міжнародних поштових відправленнях встановлено заборони та/або обмеження, здійснюється відповідно до законодавства України.